wrapper

Έκτακτα Γεγονότα

Κερδισμένους και χαμένους έχει το άρθρο 214 του πολυνομοσχεδίου που πρόκειται να ψηφιστεί αύριο Δευτέρα 15 Μαΐου από τη Βουλή και δεν είναι άλλο από αυτό που καθορίζει τα νέα οικογενειακά επιδόματα.

 

Το υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και φυσικά με την έγκριση της τρόικας, προχωρεί στην αύξηση του επιδόματος για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, αλλά από 'κεί και πέρα επιβάλλει μειώσεις σε αυτά που εισέπρατταν ως τώρα οικογένειες με τρία παιδιά και άνω με ετήσια οικογενειακά εισοδήματα άνω των 13.500 ευρώ. Μάλιστα αυτές οι μειώσεις των επιδομάτων έρχονται να προστεθούν στα βεβαρημένα από φόρους (άμεσους και έμμεσους) εισοδήματά τους.

Από μια ανάγνωση στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται σαφές ότι η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Θεανώ Φωτίου δεν κατάφερε να πείσει τους δανειστές το συγκεκριμένο επίδομα να είναι ακατάσχετο. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2012, όταν και τότε δεν είχε προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος οικογενειάρχης δεν θα προλάβει να το δει στην τσέπη του γιατί θα του έχει γίνει κατάσχεση είτε από την Εφορία είτε από κάποια τράπεζα λόγω του ότι έχει χρέη στην Εφορία.

Αναδρομικά

Το συγκεκριμένο επίδομα δεν φορολογείται αλλά όμως προσμετράται σε περίπτωση που κάποιος θα θελήσει να κάνει αίτηση για κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ή να λάβει κοινωνικό μέρισμα, εφόσον φυσικά επαναληφθεί και στα τέλη του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυρία Φωτίου, σε σύνολο 804.000 οικογενειών θα δουν αυξήσεις λόγω του ότι έχουν ένα ή δύο παιδιά περίπου 738.000 οικογένειες. Αντίθετα, 54.000 οικογένειες θα δουν μείωση έως 32% και 12.000 οικογένειες θα το χάσουν εντελώς.

Το νέο οικογενειακό επίδομα που θα ισχύσει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2018 θα καταβληθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Ως οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρούνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας

Κατηγορίες

Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία: 70 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, συν 70 ευρώ για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, συν 140 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Για τη δεύτερη κατηγορία: 42 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, συν 42 ευρώ για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, συν 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Για την τρίτη κατηγορία: 28 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, συν 28 ευρώ για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, συν 56 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Οσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, οι τρεις κατηγορίες ορίζονται σε 6.000 ευρώ, 10.000 ευρώ και 15.000 ευρώ. Τα αρχικά αυτά ποσά προσαυξάνονται κατά 50% για τη σύζυγο και κατά 25% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Για παράδειγμα, για έγγαμο με ένα παιδί η πρώτη κατηγορία εισοδήματος είναι 6.000 (υπόχρεος), συν 3.000 ευρώ (η σύζυγος), συν 1.500 ευρώ για το ανήλικο τέκνο, σύνολο 10.500 ευρώ, και δικαιούνται μηνιαίο επίδομα 70 ευρώ ή 840 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα υπολογίζονται τα εισοδηματικά όρια και για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Το τεκμαρτό εισόδημα

Στον πίνακα που παρουσιάζει «Το Βήμα της Κυριακής» αναφέρονται αναλυτικά όλες οι κατηγορίες εισοδημάτων καθώς και των νέων οικογενειακών επιδομάτων συγκρινόμενων με τα αντίστοιχα περυσινά. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα δουν αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων. Ωστόσο εδώ υπάρχει μια παγίδα που δεν είναι άλλη από το τεκμαρτό εισόδημα.

Μια οικογένεια μπορεί να δηλώνει στην Εφορία πραγματικό εισόδημα πολύ χαμηλό, όμως λόγω του γεγονότος ότι διαθέτει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα και ΙΧ) να ξεπερνάει το τεκμαρτό εισόδημα κατά πολύ τα εισοδηματικά όρια και είτε να αλλάζει κατηγορία και άρα να λαμβάνει χαμηλότερο επίδομα είτε να κόβεται εντελώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος, ενώ θα πρέπει τα νοικοκυριά να συμπληρώσουν και το έντυπο Α21.

Ιδιαίτερη μεταχείριση έχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς προβλέπεται μεγαλύτερη προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο (κατά 50% αντί για 25%).

Πλειστηριασμοί με ένα «κλικ» για χρέη σε Εφορία και Ταμεία

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη σε Εφορία – Ταμεία με ένα «κλικ». Στο ηλεκτρονικό «σφυρί» θα βρεθούν κατοικίες, οικόπεδα, γραφεία, καταστήματα, αγροτεμάχια εφόσον οι οφειλέτες έχουν χρέη στην Εφορία πάνω από 500 ευρώ και αγνοούν τις οχλήσεις του Δημοσίου. Οι πλειστηριασμοί θα γίνονται στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική, ενώ δεν υπάρχει (ούτε υπήρχε και κατά το παρελθόν) πρόβλεψη για προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αν το τίμημα δεν καλύψει τα χρέη, τότε οι οφειλέτες θα συνεχίσουν να χρωστούν σε Εφορία – Ταμεία. Μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα αν η Εφορία βγάλει ακίνητο στον πλειστηριασμό για χρέη οφειλέτη στο Δημόσιο το οποίο είναι με δάνειο που πληρώνεται κανονικά η τράπεζα να απαιτήσει το σύνολο του υπολοίπου του δανείου.


Πάντως υπάρχει προφορική δέσμευση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι «καμία λαϊκή κατοικία δεν κινδυνεύει με πλειστηριασμό».

ΠΗΓΗ: tovima.gr

Ετικέτες

Account Club

Ηλιόπουλος Βασίλης & Συνεργάτες

 

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία Accountancy Club ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό να παρέχει όλο το φάσμα των φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας. Ο ρόλος της δεν περιορίζεται μόνο σε υποστήριξη αυστηρά τεχνοκρατικών ζητημάτων του Οικονομικού και Διοικητικού κλάδου, αλλά αποτελεί φιλοσοφία της η προσφορά υπηρεσιών σε γενικότερα θέματα που αφορούν την στρατηγική και οργάνωση καλής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ποιός είναι συνδεδεμένος

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 2 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Μιχαλακοπούλου 86, Αθήνα 11527

Τηλέφωνα

210 7487839

Email 

  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Cookies

Με τη βοήθεια των cookies είμαστε σε θέση να παρέχουμε, να διασφαλίζουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την πολιτική για τα cookies.

I understand